KontaktVill du ha kontakt med Eslövs fotoklubb gör du det via e-post:
eslovsfoto@gmail.com


Postadress:
Eslövs Fotoklubb
Gröna Torg 1
24130 Eslöv

Bankgiro     451-1291


Klubblokalen finns i källarlokalen på Gröna Torg 1. Entrén är på husets sida mot parken.

Styrelsen består av följande personer:
Bertil Johansson Ordf.            
Arne Olsson Kassör
Peter Posselwhite  Sekreterare
Annie Carlsson Vice ordf.
Övr. ledam. Hans Kongbäck,
Claes Strand,
Yngve Ivarsson
Suppl. Ingrid Tall,
Stefan Jacobsson,
Rose-Marie Nilsson Erwe